Do you dare to show your emotions in public?

Which emotions do you still dare to show in this Western society?

Which emotions do you still dare to show in this Western society?
What is your opinion? Last week I had to cry in one of my live videos on Facebook. Someone said (with the best intentions) that I should not show too many emotions because I am such a strong woman. But for me that was just a relief. I can not schedule it to run to the toilet for a moment to cry. So what do you do? Crying, hiding or just keeping everything inside?
People who know me know that I am not afraid to cry or show my emotions.
What I notice in Western society (s) or world is that people were simply taught to comfort themselves. Because children go straight into the pram and are nor cuddles enough. Therefore teach themselves to self soothe.
Whenever someone else come into their life and try to give them love they probably deserve, they reject that.

They are not able to express emotions towards the people they are connected to. Actually it is true that by daring to cry in front of people you love, you give these people the feeling that you trust them. This is something that is built up when you are still young and you are cuddled and carried.

What is answered when you have questions and therefore you are not afraid to express these emotions. So if you want more empathy and feeling, then this behavior is definitely recommended. Talking about these kinds of emotions and feelings is really one of my strengths.

I only got the advice to not do it as publicly and certainly in my own environment because men do not see that. Example was also “you are a strong woman so stop crying. This type of advice is also basically given out of love by someone who must have learned this as a solution to situations that she has undergone in her life. That’s why I started with this and usually I like to hear what people think about this and of course a global question is the best. During my work trip, you hear me using words like: Oxytocine Family Bonding Cuddle Babywearing this includes feelings and emotions in later life. If you are emotional and people around you treat you as if you need help because you are crying or angry. Then those people have already learned to comfort themselves as babies in their own beds. You can name more.

Translated from Dutch

Welke emoties durf je nog te tonen in deze westerse maatschappij?

Wat is jouw mening? Vorige week moest ik huilen in een van mijn live video’s op Facebook. Iemand zei (met de beste bedoelingen) dat ik niet teveel emoties moest laten zien omdat ik zo’n sterke vrouw ben. Maar voor mij was dat juist een opluchting. Ik kan het niet inplannen om even naar het toilet rennen om te huilen. Dus wat doen jullie? Huilen, verstoppen of gewoon alles binnenhouden?

Mensen die mij kennen weten dat ik niet bang ben om te huilen of mijn emoties te laten zien. Ik doe dit al jaren vanaf een baby af aan. Ik ben een in een draagdoek gedragen baby en ik heb genoeg verbinding ontvangen vanuit huis.
Wat ik merk in de westerse maatschappij(en) of wereld is dat mensen gewoon geleerd hebben om zichzelf te troosten. Doordat kinderen meteen in de kinderwagen gaan en weinig geknuffeld worden, merk je ook dat die mensen niet durven knuffelen,

niet durven huilen. Maar ook nog eens niet emoties uiten richting de personen waar ze mee verbonden zijn.

Eigenlijk is het wel zo dat door te durven huilen in bijzijn van mensen die je lief hebben, geef jij deze mensen het gevoel dat je ze vertrouwt. Dit is iets wat opgebouwd wordt wanneer je nog jong bent en je wordt geknuffeld en gedragen. Wat beantwoord wordt wanneer je vragen hebt en daardoor ben je dan ook niet bang om deze emoties te uiten.
Dus wil je meer empathie en gevoel dan is dit gedrag boven zeker een aanrader. Praten over dit soort emoties en gevoelens is wel echt een van mijn sterke kanten.
Ik kreeg alleen als advies om het niet zo publiek te doen en zeker het liefst in mijn eigen omgeving want mannen horen dat niet te zien.
Voorbeeld was ook “je bent een sterke vrouw dus stop maar met huilen.
Dit soort advies is ook in principe uit liefde gegeven van iemand die zelf dit heb moeten leren als een oplossing voor situaties die zij is ondergaan in haar leven.
Daarom begon ik hiermee en meestal hoor ik graag wat mensen hiervan vinden en natuurlijk een globaal vraag is het beste.
Tijdens mijn werk reis, horen jullie me woorden gebruiken zoals:
Oxytocine
Knuffelen
Babydragen
daarbij horen gevoelens en emoties op latere leeftijd.
Als je zelf emotioneel bent en mensen om je heen behandelen je alsof je geholpen moet worden omdat je huil of boos bent. Dan die mensen hebben al als baby zichzelf leren troosten in hun eigen bedje. Je kunt meer benoemen.

 

Published by Humansbonded

Muchaheta was now living in the Netherlands, far away from home and her extended family. Perhaps it was the distance or the time away from her roots that led her down a path to reconciling her traditionally African approach to child rearing with the new modern European scientifically tested advice she was consistently receiving. In doing so she began to craft out a unique path for herself and her growing family.

One thought on “Do you dare to show your emotions in public?

  1. Ik vind t alleen maar mooi als mensen hun emoties laten zien. Zoiets puurs kan je niet verstoppen en mag je ook niet verstoppen! En waarom zou je? Je lacht toch ook in t openbaar

    Liked by 1 person

Comments are closed.

%d bloggers like this: