Do you dare to show your emotions in public?

Verstop jij je als je moet huilen of emoties wilt tonen?